Författararkiv: Vestlunddagarna

Om Vestlunddagarna

Vestlunddagarna arrangeras med anledning av att Gösta Vestlund, en av vår tids stora folkbildare, fyllde 100 år 15 juni 2013. Han var aktiv inom folkbildningen sedan1930-talet, först som elev, sedan som lärare på ett flertal folkhögskolor och som rektor på Tollare folkhögskola. Därefter inspektör för folkhögskolorna och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Fram till sin död den 5 oktober 2020 var han engagerad i folkbildningsfrågor. Gösta Vestlund gav ut ett antal böcker, däribland: ”Hur vårdar vi vår demokrati” och ”Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: Det svenska folkets bildningshistoria – en översikt”. Innehållet skall främst belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i det globaliserade mediesamhället. I vår tid när den traditionsbundna folkbildningen och de klassiska folkrörelserna genomgår stora förändringar och ibland möter stora svårigheter att förnya sig för att nå fler och nya deltagare, måste offentlighetens arenor utvecklas både genom nya former och med nytt innehåll för att ställa humanismens och demokratins frågor även framgent i centrum. Vilka möjligheter innebär de sociala mediernas snabba framväxt för folkbildningen? Hur skall folkbildningen även i framtiden bidra till att stärka den demokratiska utvecklingen och ett samhälle med aktiva medborgare?

Vestlunddagarna 2021 fulltecknade

Det mycket stora intresset för de sista Veslunddagarna har gjort att vi nu inte kan ta emot fler anmälningar. Det går nu endast att anmäla sig som reserv på en kölista. Om någon anmäld deltagare hoppar av kommer vi att … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stort intresse för de sista Vestlunddagarna!

Uppdatering den 13 augusti. Det är nu så många anmälda att logimöjligheterna är uttömda. Det innebär att de som hädanefter anmäler sig måste ordna logi på egen hand.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Program för Vestlunddagarna 2021

Observera att årets Vestlunddagar är fulltecknade och att det endast går att ställa sig på kölista. Bilder av makt och maktlöshet Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället Världen befinner sig just nu i stor omvandling. Pandemin och klimatkrisen … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Reservera 21 – 22 oktober 2021 i din almanacka!

Planeringsgruppen för Vestlunddagarna sammanträdde i veckan. De sista bitarna i programpusslet kommer snart att vara på plats. Då kommer vi att presentera årets program och öppna anmälningsfunktionen. Redan nu kan vi presentera de medverkande: ● Erik Amnå ● Bernt Gustavsson … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nytt datum: 21 – 22 oktober 2021

Planeringsgruppen för Vestlunddagarna sammanträdde igår den 9 november. Då beslutades att grund av rådande smittoläge senarelägga konferensen till  21 – 22 oktober. Vidare beslutades att producera en dokumentation av Vestlunddagarna sedan starten 2014. Tanken är att den ska utgöra ramen … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi minns Gösta Vestlund 1913 – 2020 Det är med sorg i hjärtat och djup saknad som vi kan meddela att föreningens grundare och hedersdoktor Gösta Vestlund avlidit i natt. Gösta Vestlund var en förgrundsgestalt inom svensk folkbildning och känd … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 18 – 19 mars 2021

Planeringsgruppen har beslutat beslutat att Vestlunddagarna 2021 ska genomföras på Sigtuna folkhögskolan den 18 – 19 mars. Information om program och anmälningsförfarande kommer att meddelas här så snart det är klart. 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 2020 skjuts upp till senare datum

Det är med beklagande planeringsgruppen nödgas meddela att Vestlunddagarna i Sigtuna 19 – 20 mars inte kan genomföras som planerat, och att detta inte har låtit sig klart framstå förrän nu i sista stund. Antalet deltagare och medverkande understiger visserligen … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Programinformation och anmälan 2020

Vestlunddagarna  19 – 20 mars 2020 Årets tema är: Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället Här är en länk till program och praktisk information. 80 personer hade anmält sig när anmälningstiden gick … Fortsätt läsa

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

Inledningsanförande 2019

Här finns PO Janssons inledningsanförande vid Vestlunddagarna 2019 Inledning 2019

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar