Göran Rosenberg, Agneta Stark och Per Svensson medverkar vid Vestlunddagarna 2017

Göran Rosenberg är författare och journalist, med mångsidig yrkeserfarenhet från press, radio och TV. Han tilldelades Augustpriset 2012 för boken Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz.

Agneta Stark är docent i företagsekonomi, har arbetat som gästprofessor vid Linköpings universitet och rektor vid Högskolan i Dalarna. Var även bland annat en av initiativtagarna till nätverket Stödstrumporna

Per Svensson är medarbetare i Sydsvenskan, tidigare kulturchef på Expressen och hedersdoktor vid Malmö högskola. Han är också författare, senast till ”Vasakärven och järnröret – om den långa bruna skuggan från Lund”, en essä om Sverigedemokraternas ideologiska rötter i 30-talets Skåne.

 Du har väl bokat in 23 – 24 mars 2017 i kalendern och tipsat vänner och kollegor om Vestlunddagarna?

Notera att du kan skriva in din e-postadress nere till höger för att prenumerera på nyheter om Vestlunddagarna. På så sätt får du en avisering varje gång denna hemsida uppdateras.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Deltagarröster från 2016:års Vestlunddagar

Här är några röster från årets dagar:

  • Tack för spännande och givande dagar på Tollare! Det var ett oerhört inspirerande program.
  • Tack för otroligt intressant och spännande program! 
  • Programmet för årets Vestlunddagar var väldigt inspirerande och givande.
  • Det var otroligt givande dagar.
  • Bra dagar med mycket ”pang för pengarna”.
  • Många intressanta kontakter och samtal.
  • Tar med mig intressanta tips och idéer.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Återkoppling av gruppsamtal 160315

Innan avslutningen resonerade vi runt borden kring vad vi tar med oss från årets Vestlunddagar samt vilka medskick vi ville göra till nästa års dagar.

Här är vad grupperna redovisade:  Återkoppling gruppsamtal 160315

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tack för 2016, välkommen åter 23-24 mars 2017

Planeringsgruppen vill härmed tacka alla medverkande och deltagare. Välkomna åter 2017.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Programändring

En programändring: Anna Carlstedt har fått förhinder att medverka. Hon ersätts av Morgan Olofsson

Morgan Olofsson är kommunikations- och insamlingschef i Svenska Röda Korset. Tidigare arbetade han som kommunikationschef på Arbetsmiljöverket och dessförinnan på SVT bland annat som korrespondent i Moskva och Washington.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 2016.

 Brinna eller bränna?

Att utveckla demokrati och medmänsklighet -dilemman och möjligheter

Flyktingfrågan har tagit tag och skapat stora omsvängningar i en turbulent tid. Engagemanget är mycket starkt både hos dem som räcker ut sin hand och dem som visar kalla handen. Det kan vara uppbyggligt eller destruktivt – medkänsla och inkännande å ena sidan, lidelsefullt motstånd å den andra, till och med med inslag av våld och kriminalitet. Många identifierar sig med den nyanlände och dennes situation, andra vill utdefiniera och se denne som en främling.

Frågor väcks:

Har flyktingströmmen verkligen nått bristningsgränsen – eller är det snarare flyktingmotståndet som gått över gränsen?

Hur kommer det sig att den ökade medvetenheten om att vi lever i en globaliserad och mångkulturell värld leder till och möts med nationalism och rasism?

Hur kan demokratisträvanden för att öka och bredda delaktigheten i och det medborgerliga inflytandet över utvecklingen påverka samhällsförändringen i en mer konstruktiv riktning? Och vilken roll kan folkbildningsarbetet spela i dessa strävanden?

Årets Vestlunddagar tar sin utgångspunkt i de sistnämnda frågorna och ställer dem mot bakgrund av de brännande utmaningar Sveriges plats i världen har frambragt.

Här finns program och all information: Inbjudan med program 2016

 

Publicerat i 2016 | Lämna en kommentar

Program Vestlunddagarna 2016

Torsdag den 14 april 2016

Välkomstkaffe från 09:30 i herrgården på Tollare folkhögskola

10:00 Inledning Tore Persson

10:15 Kunskap, insikt, demokrati. Reflektioner kring vår tids snabba omvärldsförändringar och folkbildningens möjligheter att stärka människovärdet, medborgarandan och demokratin

Lars Stjernkvist är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Han var riksdagsledamot 1991–1998 och Socialdemokraternas partisekreterare 1999–2004. Stjernkvist, har också varit generaldirektör för Integrationsverket 1998–2000 och arbetat som ledarskribent på bland annat Folkbladet. Våren 2014 var han regeringens samordnare för flyktingmottagandet.

11:05 Reflektioner om demokratins framtid med utgångspunkt i 2014 års demokratiutredning

Adiam Tedros har sedan september ingått i sekretariatet för 2014 års demokratiutredning. Hon är fil dr i offentlig förvaltning från Göteborgs Universitet. I sin forskning har hon särskilt belyst frågor såsom storstadspolitik, politiska beslutsprocesser, social exkludering och segregation.

Erik Amnå, fil. dr och professor i statskunskap, är verksam vid Örebro Universitet och är för närvarande ansvarig för två forskningsprojekt. Amnå har använts flitigt som utredare av olika regeringar, bland annat Folkbildningsutredningen 2012. Han var även huvudsekreterare i Demokratiutredningen 1997-2000.

12:00 Lunch

13:00 Demokrati, vad och hur?

Anette Pettersson är chef för DemokratiAkademin sedan september 2010, mellan 2010 -2013 även chef för Mänskliga Rättighetsdagarna. Hon håller i utbildningar, handleder, föreläser och processleder demokratiska förändringsprocesser och i det demokratiska ledarskapet både nationellt och internationellt.

14:30 Kaffe i föreläsningssalen

15:00 Dialog under press – är den lokala demokratin redo för ungas deltagande?

Nazem Tahvilzadeh är fil dr i offentlig förvaltning och forskar om demokrati, offentliga organisationer och politisk deltagande med fokus på urbana studier. Han är verksam som forskare och föreläsare på Mångkulturellt centrum och knuten till REMESO och Tema etnicitet vid Institutionen för samhälls- och välfärdsforskning, Linköpings Universitet samt Mistra Urban Futures i Göteborg.

 16:30 Förstärkt fika i matsalen

17:00 Gemensam buss avgår från parkeringen utanför matsalen till ABF-huset i Stockholm

18:00 Brinna eller bränna? Engagemang och mänskliga skyldigheter. Ett panelsamtal mellan Pa Modou Badije,  Anna-Lena Lodenius och Morgan Olofsson. Moderator: Willy Silberstein. ABF-huset, Z-salen

Pa Modou Badjie är verksamhetsutvecklare med inriktning på hiphop hos Studieförbundet Vuxenskolan. Han talar om våra mänskliga skyldigheter, han syns och hörs också i bandet Panetoz. Gruppen Panetoz skapade musikföreningen Vägen Ut som är en ideell musikförening som uppmuntrar unga att främja det positiva och inte falla för grupptryck eller uppgivenhet.

Morgan Olofsson är kommunikations- och insamlingschef i Svenska Röda Korset. Tidigare arbetade han som kommunikationschef på Arbetsmiljöverket och dessförinnan på SVT bland annat som korrespondent i Moskva och Washington.

 

Anna-Lena Lodenius, journalist, författare och föreläsare sedan 30 år, främst känd för sina studier av politiskt våld, högerpopulism och autonoma och extremnationalistiska rörelser. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar, skrivit ett tiotal böcker och publicerat artiklar i en rad tidningar. Lodenius har även arbetat med TV, bland annat som researcher och reporter för olika samhällsprogram.

Willy Silberstein har bland annat varit politisk reporter och samhällschef på Expressen. Han har även arbetat tio år på Svenska Dagbladet, varit Sveriges Radios utrikeskorrespondent i Bryssel samt inrikespolitisk kommentator och inrikeschef på Ekot. Sedan 2009 är han ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

20:00 Middag på restaurang Två grabbar & kök i ABF-huset

22:00 Abonnerad buss tillbaka till Tollare folkhögskola

Fredag den 15 april 2016

07:30 Frukost

08:30 Spegling

08:40 Hur bemöta det svåra? Anna-Lena Lodenius

09:10 Så här tänker och arbetar vi för solidaritet och medmänsklighet. Tre aktuella exempel från folkhögskola och studieförbund.

Färnebo folkhögskola, Rektor Lars Igeland. Färnebo arbetar aktivt i det lokala flyktingmottagandet.

Marieborgs folkhögskola, Jerry Wiklund. Marieborg har just nu 34 ensamkommande flyktingbarn, 52 i etableringsuppdraget och många nyanlända i allmänna kurser och på SMF-kurser.

ABF, Verksamhetschef Ewa Lantz. ABF arbetar för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och om samhället för att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.

09:45 Kaffe i föreläsningssalen

10:00 Fortsättning med panelsamtal

11:10 Folkbildningens framtida möjligheter – Vilka är utmaningarna?

Britten Månsson Wallin har varit Generalsekreterare för Folkbildningsrådet 1994 – 2016. Hon utsågs av Arbetsgivaralliansen till Årets ledarstipendiat 2013.

11:45 Lunch

12:45 Demokratins utmaningar Vad gör vi av detta? Vad gör ni av detta? Vi utmanar varandra: deltagare såväl som arrangörer och medarrangörer samt Vestlunddagarna 2017.

 

14:00 Att demokratisera demokratin – avslutande reflektion Gösta Vestlund och Gerhard Holmgren

Gerhard Holmgren är organisationschef på RIO. Han har tidigare arbetat inom både folkhögskola och studieförbund.

14:30 Avslutning Tore Persson

15:00 Abonnerad buss avgår från parkeringen vid matsalen till Cityterminalen

Kaffe i matsalen för dem som inte har så brått

 

Praktisk information

Vestlunddagarna genomförs på Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo, Nacka. För dem som inte har möjlighet att delta bägge dagarna på Tollare har tre programpunkter på torsdag kväll förlagts till ABF-huset på Sveavägen. Dit krävs ingen föranmälan, man löser entré kontant på plats.

För att bereda unga, studerande och ideellt engagerade i ungdomsorganisationer, med begränsad ekonomi möjlighet att delta erbjuds ett specialpris på 500:-. Då ingår inte logi.

För att möjliggöra att två från samma organisation kan delta ges en rabatt på 500: – till deltagare nummer två från samma arbetsplats/faktureringsadress. Syftet är att öka möjligheten att konferensens teman och frågeställningar får en fortsatt bearbetning på hemmaplan.

 Plats:            Vestlunddagarna genomförs på Tollare folkhögskola. www.tollare.org

Tid:               Torsdag 14 april 2016 kl. 10:00 (kaffe från 09:30) till fredag 15 april mars kl. 14:45

Kostnad:      Konferensavgift, buss till och från city torsdag eftermiddag/kväll samt buss till city fredag eftermiddag + kost och logi i enkelrum 2.950:- Utan logi 1.950:-

Unga, studerande och ideellt engagerade i ungdomsorganisationer 500:- utan logi. Vid två deltagare från samma arbetsplats ges rabatt om 500:- till deltagare nr två. Betala in avgiften till Föreningen för folkbildningsforskning, plusgiro 87 58 06-2 med uppgift om namn och adress senast 160301, alternativt begär faktura vid anmälan.

Anmälan:      Du anmäler dej via ”Här anmäler du dig” till höger här på hemsidan

Sista anmälningsdag 160301. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Det går att avanmäla sig fram till sista anmälningsdag. Därefter återbetalas inte avgiften men vid förhinder kan du överlåta din plats till annan person. Meddela i så fall föreningen på ffff@folkbildning.net .

 Ytterligare information

För ytterligare information se hemsidan vestlunddagarna.org eller kontakta; torvald.akesson@bilda.nu 070-378 17 57

Arrangörer  

Vestlunddagarna arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning i samarbete med Tollare folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Demokratiakademin och ABF Stockholm.

Tack vare bidrag från Kempe-Carlgrenska fonden kan en särskild ungdomsrabatt ges.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar