Demokratin som bildningsväg

I syfte att fortsatt främja den demokratiska dialogen i Gösta Vestlunds anda tog planeringsgruppen för Vestlunddagarna initiativ till att ge en redaktionsgrupp i uppdrag att ställa samman en antologi.

»Demokratisera demokratin« var den paroll som folkbildaren, författaren och hedersdoktorn Gösta Vestlund drev fram till sina sista dagar. Det är en gigantisk utmaning eftersom endast en tredjedel av världens befolkning lever i länder med fungerande liberal demokrati. Demokrati handlar inte bara om representation och folkets röst, utan även om jämlikhet, rättvisa, respekt och likvärdighet. Den får energi i samtal där kunskap och bildning utgör ett fundament, vilket ställer höga krav på samhälle och medborgare. I vår tid har sociala medier en viktig funktion, samtidigt som spridningen av hat och hot hindrar den demokratiska dialogen. Klimatförändringarna är en annan demokratisk utmaning. Antalet demokratiska stater minskar i världen och utvecklingen i Europa är mycket oroande. 

Antologin ges ut till Gösta Vestlunds minne och är ett försök att spegla demokratins komplexitet, institutionella villkor – och möjligheter. Med titeln Demokratin som bildningsväg vill den betona folkbildningens uppdrag att verka för delaktighet, ökad jämlikhet och upplysta medborgare. 

Boken finns nu att beställa från Carlssons förlag.

Innehållsförteckning

 • Förord
 • Gösta Vestlund – med folkbildning i tiden
 • Prolog: Per-Ola Jansson

1. Jämlikhet, rättvisa och människovärde

 • Agneta Stark: När läste du senast Sveriges grundlagar?
 • Ronny Ambjörnsson: Så har mänskliga rättigheter tolkats genom århundradena
 • per Molander: Jämlikhet och demokrati – ett lika omöjligt som nödvändigt projekt
 • Emil Andersson: Likvärdighet som filosofiskt problem
 • Katrine Marçal: Därför måste kvinnor göra sig till symboler om de vill ha makt
 • Mona Nechma: Vågar jag?
 • Catrine Lundell: Normbrytande funktionalitet och demokrati – vision och verklighet i otakt

2. Samhällsskick i postsanningens tid

 • Sverker Gustavsson: Demokrati, diktatur och populism
 • Katarzyna Jezierska: Jaget möter den andre – alternativ till deliberativ demokrati
 • Martin Gelin: Med lögnen som sanning – om USA:s epistemologiska kris
 • Bernt Gustavsson: Vad är sant i postsanningens tid?
 • Stefan Jonsson: Fem saker konsten vet om demokratin

3. Folkbildning och den goda medborgaren

 • Hans Abrahamsson: Vår tids stora samhällsomdaning
 • Kenneth Abrahamsson: Medborgarbildning i det komplexa samhället – en pedagogisk betraktelse
 • Per-Ola Jansson: Ett samtal på Café Hökis
 • Tjia Torpe: Gösta Vestlund möter Fogelstadgruppens Honorine Hermelin
 • Bengt Göransson: Att lära sig förlora – reflektioner om demokratins villkor
 • Lars Svedberg och Johan von essen: Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992–2019
 • Urban Lundin: Wakari – och andra demokratiska umgängesformer i Tanzania

4. Mörka moln över det demokratiska klimatet

 • Staffan I. Lindberg, Martin Lundstedt m.fl.: Liberal demokrati i riskzonen – autokratisering blir viral
 • Bi Puranen: När värdesystem kolliderar – utomeuropeiska migranters demokratisyn
 • Staffan Laestadius: Klimatet, folkbildningen och demokratin
 • Kåre Olsson: Är den kommande klimatanpassningen ett hot mot demokratin?
 • Sverker Sörlin: Antropocen – ett ord för framtiden
 • Per Svensson: Putin försöker legalisera och normalisera tyranniet
 • Erik Amnå: Bildningsäventyr i osäkerhetens tid

Om Vestlunddagarna

Vestlunddagarna arrangeras med anledning av att Gösta Vestlund, en av vår tids stora folkbildare, fyllde 100 år 15 juni 2013. Han var aktiv inom folkbildningen sedan1930-talet, först som elev, sedan som lärare på ett flertal folkhögskolor och som rektor på Tollare folkhögskola. Därefter inspektör för folkhögskolorna och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Fram till sin död den 5 oktober 2020 var han engagerad i folkbildningsfrågor. Gösta Vestlund gav ut ett antal böcker, däribland: ”Hur vårdar vi vår demokrati” och ”Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: Det svenska folkets bildningshistoria – en översikt”. Innehållet skall främst belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i det globaliserade mediesamhället. I vår tid när den traditionsbundna folkbildningen och de klassiska folkrörelserna genomgår stora förändringar och ibland möter stora svårigheter att förnya sig för att nå fler och nya deltagare, måste offentlighetens arenor utvecklas både genom nya former och med nytt innehåll för att ställa humanismens och demokratins frågor även framgent i centrum. Vilka möjligheter innebär de sociala mediernas snabba framväxt för folkbildningen? Hur skall folkbildningen även i framtiden bidra till att stärka den demokratiska utvecklingen och ett samhälle med aktiva medborgare?
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s