Författararkiv: Vestlunddagarna

Om Vestlunddagarna

Vestlunddagarna arrangeras med anledning av att Gösta Vestlund, en av vår tids stora folkbildare, fyllde 100 år 15 juni 2013. Han har varit aktiv inom folkbildningen sedan1930-talet, först som elev, sedan som lärare på ett flertal folkhögskolor och som rektor på Tollare folkhögskola. Därefter inspektör för folkhögskolorna och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Idag, när Gösta fyllt 100, är han fortfarande verksam. Han har utgivit ett antal böcker, däribland: ”Hur vårdar vi vår demokrati” och ”Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: Det svenska folkets bildningshistoria – en översikt”. Innehållet skall främst belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i det globaliserade mediesamhället. I vår tid när den traditionsbundna folkbildningen och de klassiska folkrörelserna genomgår stora förändringar och ibland möter stora svårigheter att förnya sig för att nå fler och nya deltagare, måste offentlighetens arenor utvecklas både genom nya former och med nytt innehåll för att ställa humanismens och demokratins frågor även framgent i centrum. Vilka möjligheter innebär de sociala mediernas snabba framväxt för folkbildningen? Hur skall folkbildningen även i framtiden bidra till att stärka den demokratiska utvecklingen och ett samhälle med aktiva medborgare?

Inledningsanförandet 2017

Flera har frågat efter PO Janssons inledningsanförande vid 2017:års Vestlunddagar. Här finns det att läsa: Inledning Vestlunddagarna 2017

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Referat från Vestlunddagarna 2017, artikel i tidningen Impuls och intervju med Per Svensson

Folkets röst – ett hot mot demokratin? Vestlunddagarna 2017 handlade om vikten av att ständigt värna och se över våra demokratiska grundvärderingar och spelregler. Programmet tog upp frågor om våra demokratiska grundvärderingar och spelregler. Hur ska vi tillsammans bemöta de populister och demagoger som idag … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Deltagarröster från 2016:års Vestlunddagar

Här är några röster från årets dagar: Tack för spännande och givande dagar på Tollare! Det var ett oerhört inspirerande program. Tack för otroligt intressant och spännande program!  Programmet för årets Vestlunddagar var väldigt inspirerande och givande. Det var otroligt … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Återkoppling av gruppsamtal 160315

Innan avslutningen resonerade vi runt borden kring vad vi tar med oss från årets Vestlunddagar samt vilka medskick vi ville göra till nästa års dagar. Här är vad grupperna redovisade:  Återkoppling gruppsamtal 160315

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Reportage från Vestlunddagarna 2015

Här kan du läsa Encells månadsbrev där Karolina Boberg gjort ett inspirerande reportage från Vestlunddagarna 2015.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser har nu påbörjat publicerandet av 2015:års föreläsningar. Först ut är: Hur påverkas vardagslivet och det politiska fältet av det nya medielandskapet?  Kan vi balansera uppkoppling med ned- och avkoppling, och i så fall på vilka villkor och med vilka konsekvenser? Anne Kaun, forskare i medie- och kommuniktionsvetenskap vid Södertörns högskola föreläste vid Vestlunddagarna mars 2015

Länk | Posted on | Lämna en kommentar